PrimariaSecundariaF.P.

Páxina Principal
Ciclo 1 de Primaria
ESO
F.P.
Concursos
Zona do personaxe Coopi
Autores dos contidos

Para a difusión e promoción do cooperativismo entre o alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, o Consello Galego de Cooperativas pon a súa disposición unha serie de recursos educativos adaptados ao distintos niveis educativos, tales como unidades didácticas con actividades, xogos e outros recursos para a transmisión de contidos relacionados có mundo das cooperativas, así como publicacións para a posta en marcha proxectos de autoemprego cooperativo.
Consello Galego de CooperativasXunta de Galicia

Copyright 2008 | O Cooperativismo na Escola
www.cooperativasdegalicia.com/educacion